Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.vanneer-bv.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

VANNEER Porsche Service streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VANNEER Porsche Service niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als officieel advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VANNEER Porsche Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen VANNEER Porsche Service en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

VANNEER Porsche Service garandeert niet dat e-mails die aan VANNEER Porsche Service worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VANNEER Porsche Service te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VANNEER Porsche Service heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VANNEER Porsche Service aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van VANNEER Porsche Service zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VANNEER Porsche Service daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Colofon

www.vanneer-bv.com is eigendom van

VAN NEER Porsche Service

Oude Heerlenerweg 41

6133 BR Sittard

E-Mail: info@vanneer-bv.com

Tel.: +31 (0)46-78 58 720

Directeur: Ing. M.H.J. Van Neer

VAT / Tax Number: NL858790476B01

KVK Nummer: 71633049

VANNEER Porsche Service is een onafhankelijke Porsche service specialist en heeft geen banden met de PON dealerorganisatie.